Dyngen Kompetanse

Dyngen Kompetanse

Kurs i belastningsmestring - KIB kurs

Kursets oppbygging: I likhet med kurs i depresjonsmestring, bygger kurs i belastningsmestring (KiB) på kognitiv teori, men har i tillegg stressteorier som grunnlag for å gi kursdeltakeren muligheter for selv å påvirke og endre tankemønster ved å lære hvordan tanker, problemforståelse og problemløsning henger sammen.

Målgruppen for KiB er personer som har behov for og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeidslivet og/eller i privatlivet. Dette kan være arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, sykmeldte eller andre som har behov for å finne nye mestringsstrategier.

Formålet med kurset:
- Lære hvordan vedvarende belastninger påvirker tanker, følelser og handlinger
- Forstå hvordan tolkning av belastninger skaper reaksjoner i tanker, handlinger og følelser
- Hvordan gjenkjenne og endre uhensiktsmessige tolkninger og handlingsmønstre
- Lære å gjenkjenne og forebygge signaler på overbelastning


Kursets gjennomføring: Kurset går over 8 uker med en dag pr. uke á 2,5 time, med to oppfølgingsdager over to måneder etter kursslutt. Kurset holdes av godkjent kursleder, og jeg vil ha forventninger om at deltakeren klarer å være aktiv på kursdagene samt at deltakeren har litt motivasjon til å gjøre litt repetisjonsarbeid hjemme.

Etter endt kurs vil deltakeren ha lært seg nye måter å tenke på slik at en kan få tilbake eller fornyet livskvalitet både i arbeidslivet og i privatlivet.

For informasjon og/eller påmelding ta kontakt med Dyngen Kompetanse på telefon 910 01 999 alternativt på e-post; toril@dyngen.as.

Les ellers om kurs i belastningsmestring på websidene til Fagakademiet; www.fagakademiet.no.

Er du medlem av en IA-bedrift kan det være at arbeidsgiver ønsker å tilrettelegge for at du får dekket kurset gjennom NAV.

Velkommen til et berikende kurs!