Dyngen Kompetanse

Dyngen Kompetanse

Coaching

Dyngen Kompetanse tilbyr coaching og rådgivning for bedrifter og privatpersoner.

Livet er ikke alltid forutsigbart. Vi opplever alle utfordringer i livet som kan være vanskelige å
håndtere. De aller fleste problemene klarer vi å løse selv, mens noen ganger har situasjonen låst seg
fast eller blitt en konflikt. Dette kan være fastlåste situasjoner mellom leder og ansatt, kollegaer i
mellom, ved omstillinger og endringsprosesser i en bedrift.

I endringsfaser skjer det mye hele tiden og det hersker også en del usikkerhet om hva som skjer.
Dette kan også skape dype frustrasjoner og irritasjon. Noen ønsker en endring velkommen, mens
andre var komfortable med det som har vart over tid og derfor ikke ser dette som nødvendig. Alt i
alt vil dette handle om hvordan en kommuniserer sammen.

Gjennom coaching vil jeg først kartlegge hvilke utfordringer dere står ovenfor og hvordan dette
påvirker dere. I dag er det slik at vi ønsker arbeidsplasser som både skal være lønnsomme og der den
ansatte føler seg ivaretatt og kan oppnå personlig utvikling og kompetanse.

For å imøtekomme bedriftens utfordringer knyttet til arbeidsplassen kan det derfor være ”gull verd”
å investere i coaching for å finne frem og forsterke de gode kvalitetene og ressursene dere besitter
selv, men også hvordan de best kan komme bedriften og medarbeiderne til nytte.

Coaching kan være en flott arena å utveksle informasjon og erfaringer på og er i hovedsak
prosessrettet. Det kan også være fruktbart med individuelle samtaler parallelt med eller i stedet for å
delta i gruppeprosess. Ta kontakt for mer informasjon.

Jeg tilbyr også temaforedrag på forespørsel.

”Står man ved målet, angrer man ikke reisens møye og besvær.” (Aristoteles)

miumiu 長財布, クロエ バッグ ショルダー, マークジェイコブス, トリーバーチ バッグ, miumiu 長財布,