Dyngen Kompetanse

Dyngen Kompetanse

Konsultasjon

- Har du behov for noen å snakke med? - Har livet ditt gått i vranglås eller - Opplever du at du er i en fastlåst situasjon?

Behovet for en god samtale kan være stort hos mange, like gjerne enslige mennesker som familier med mine, dine og sine barn.

Du tenker også at du ikke har behov for terapi, men noen å snakke med, rådspørre eller dele dine tanker med?

Noen ganger kan det være at du bærer på en byrde du ikke kan snakke med andre om. Andre ganger kan det være vanskelig å kontakte det offentlige hjelpeapparatet. Min erfaring er at det likevel kan det være godt å snakke med noen om din situasjon.

Noen ganger løser vanskelighetene seg opp gjennom samtale og veiledning, mens andre ganger kan krisene sitte dypere, og da tar det litt lenger tid før vi sammen klarer å løse utfordringer.

Når du tar kontakt med meg lover jeg diskresjon, fortrolighet og trygge samtaler.