Dyngen Kompetanse

Dyngen Kompetanse

Kurs i mestring av depresjon – KID

Kurs i Mestring av Depresjon – KiD, er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere normalt samt til kvaliteten på livet. Tegn/symptomer på dette kan være: Fravær av glede, tilbaketrekking, tristhet, søvnproblemer, lite tiltakslyst, grubling, konsentrasjonsvansker, irritabilitet mv.

Målet med kurset er blant annet å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre og å gjøre de negative følgene av depresjon mindre samt forebygge nye episoder med depresjon

Hva går kurset ut på? Kurset er bygget på kognitiv, sosial læringsteori. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser, slik at en selv kan bidra til endring av egen fungering.

Kurset går over 8 uker, én gang per uke, med to oppfølgingsmøter. Nytt kurs starter så snart det er tilstrekkelig med deltakere.

For informasjon og/eller påmelding ta kontakt med Dyngen Kompetanse på telefon 910 01 999 alternativt på e-post; toril@dyngen.as.

Les ellers om kurs i depresjonsmestring på websidene til Fagakademiet; www.fagakademiet.no og Rådet for Psykisk Helse; www.psykiskhelse.no.miumiu バッグ, chloe バッグ, マークジェイコブス バッグ, バーバリー財布, miumiu バッグ,