Dyngen Kompetanse

Dyngen Kompetanse

Motivasjonskurs

Dyngen Kompetanse tilbyr motivasjonskurset ”Motivasjon og Mestring” i forbindelse med motivasjonsvansker og avklaring av personlige og psykososiale problemområder som kan være til hinder for å komme ut i inntektsgivende arbeid.

Fokus i kurset
- Utforske hindringer som står i veien for ønsket livssituasjon.
- Lære å gjenkjenne mønstre på tanker og handlinger som vedlikeholder eller forsterker fastlåste mønstre.
- Lære å arbeide med målsettinger for endring.

Gjennom hele kurset skal det arbeides med deltakernes personlige utvikling. Kurset kan tilrettelegges individuelt.

Jeg tilbyr oppfølging i relevant bedrift med utprøving av arbeidsevne, i samarbeid med bedrift og kunde, dersom det er ønskelig.

Kartlegging

For de av våre kunder som ønsker det kan jeg også tilby en grundigere kartlegging. Jeg forsøker da i samtale med klient eller kursdeltaker å komme frem til hva som kan være til hinder eller som er et direkte problem for at en ikke mestrer å utføre eller gjennomføre skole, arbeid eller andre tiltak som måtte ligge til rette for en.