Dyngen Kompetanse

Dyngen Kompetanse

Litt om meg selv

TorilToril Dyngen

Daglig leder i Dyngen Kompetanse
Bergen


Utdannet klinisk sosionom og familieterapeut. Har videreutdanning i organisasjons- og
arbeidslivspsykologi, pedagogisk veiledning, familieterapi og systemisk praksis samt sexologi.
Sertifisert kursleder.

Jeg er særlig opptatt av endringsprosesser. Jeg ser muligheter der mine kunder selv har kommet til
kort og opplever motstand eller at de ikke strekker til. I dette ligger også håndtering av ulike
konfliktsituasjoner. Dette gjelder så vel for ansatte som ledere. Slike endringsprosesser kan ta tid, men
det virker!

Jeg har god kompetanse på, og lang erfaring med mennesker i utsatte livssituasjoner. Har arbeidet i ti
år i sikkerhetspsykiatrien på regionalt nivå, og da med mennesker med voldelig eller utagerende
atferd. Jeg har ellers lang erfaring med poliklinisk oppfølging av pasienter/klienter, rehabiliterings- og
motivasjonsarbeid.

Jeg har også hatt ulike styreverv i ADHD-foreningen, startet samtalegrupper i Bergen mv.

Jeg er ellers opptatt av at alle som kommer i kontakt med meg skal oppleve at de er ivaretatt på best
mulig måte, slik at vi sammen finner løsninger på de utfordringene de har med seg.

miumiu 店舗, chloe 財布, マークジェイコブス 店舗, バーバリーバッグ, miumiu 店舗,