Dyngen Kompetanse

Dyngen Kompetanse

Parterapi og familieterapi

Hvis et familiemedlem får et problem vil dette påvirke hele familien. Vanlige områder det kan oppstå fastlåste situasjoner og konflikter på er når barn og foreldre ikke får til en god samhandling, eller det kan være knyttet til kronisk lidelser, atferdsproblematikk eller vold. Ofte handler det om hvordan vi som foreldre snakker sammen mv.

Felles for alt dette er at vanlig kommunikasjon ikke lenger ser ut for å fungere. Par som står i stor konflikt med hverandre opplever at det kan være svært vanskelig å snakke sammen. Dette tærer på forholdet og samspillet dem imellom.

I familieterapi tenker vi at endring av samspillet er den beste måten å hjelpe den som har problemer. Med utgangspunkt i samtalen forsøker vi å belyse problemstillingen fra andre og nye sider, for så å finne et felles utgangspunkt for bedre håndtering av situasjonen.

Noen ganger kommer hele familien til samtale, andre ganger kommer bare foreldre eller par. Selv om det ideelle er samtale med begge parter i parsamtale, vet jeg av erfaring at ikke alle finner dette like enkelt. Jeg gjennomfører derfor også individuelle samtaler for dem som lever i parforhold.

Hos meg er alle velkommen!