Dyngen Kompetanse

Dyngen Kompetanse

Samarbeidspartnere

Dyngen Kompetanse har jevnlig samarbeid om levering av tjenester og kurs i forbindelse med mennesker som har vansker med Ś komme seg i arbeid eller tilbake i arbeid av ulike Śrsaker.

Jeg samarbeider med NAV, advokater, sosialtjeneste, leger, skoler, bedrifter og andre.

Jeg takker for tilliten!