Dyngen Kompetanse

Dyngen Kompetanse

Veiledning

Veiledning er en aktivitet som tar sikte på å styrke en arbeidstakers personlige forutsetninger for å kunne gjøre en kvalitetsmessig god jobb. Veiledning er en forebyggende aktivitet som bidrar til å utvikle arbeidstakeren i forhold til jobben. Veiledning anses som den aktiviteten som er best egnet til å utvikle arbeidstakeren, som igjen påvirker kvaliteten på arbeidet. Veiledningen er prosessrettet.

Vi tilbyr veiledning for saksbehandlere, behandlere, miljøterapeuter og ledere i helse- og sosialsektoren, samt studenter/arbeidstakere i utdanning.

Det kan gis individuell veiledning både i kompliserte saker og i forhold til personlig utvikling.

Gruppeveiledning kan inneholde enkeltsaker, temaer eller annet som gruppen blir enige om.

Jeg tilbyr også veiledning til andre som har behov for veiledning for enten å forbygge, utvikle eller vedlikeholde kunnskap og bevissthet om praksisutøvelse.