Dyngen Kompetanse

Dyngen Kompetanse

Veiledning av studenter/arbeidstakere

Dyngen Kompetanse tilbyr arbeidstakere/studenter som gjennomfører/har gjennomført Familieterapi- og systemisk praksis, eller andre familieterapiretninger, veiledning gjennom studieløpet eller som en nødvendig del i et klinisk løp.

I hovedsak arbeider jeg etter systemiske prinsipper med reflekterende team som en verdifull metode.

Jeg tilbyr også deg som student i etter- og videreutdanning (eks.i pedagogisk veiledning, psykisk helsearbeid mm.), både individuell veiledning og gruppeveiledning, slik at du skal kunne gjennomføre ditt studium og nå dine mål.